Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοτόπου stoixima.com οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και να μην προχωρήσει σε χρήση, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαφωνίας του. Ειδάλλως εικάζεται ότι αποδέχεται τους όρους και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε είδους αλλαγές και επιμέρους διορθώσεις στους όρους χρήσης και εφόσον ο επισκέπτης εξακολουθεί τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους.

 

Το stoixima.com χωρίς να εγγυάται και να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου να διέπεται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και πληρότητα. Η χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του stoixima.com για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη από τη χρήση του ιστοτόπου μας.

 

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, ως παρότρυνση / προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πράξης. Ο επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όποιες δικές του ενέργειες σχετίζονται με το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

 

Ο ιστότοπός μας δεν ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, δε φέρει καμιά ευθύνη για όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί στον επισκέπτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψή τους σε αυτά τα web sites / σελίδες.

 

Ο επισκέπτης του ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών. Ο επισκέπτης οφείλει επίσης να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας και να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια της επίσκεψής του. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που έρχονται σε αντίθεση με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Ο επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπό μας ή στο Διαδίκτυο γενικότερα που σχετίζεται με την κακή ή αθέμιτη χρήση του σχετικού περιεχομένου από τον επισκέπτη.

 

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας απευθύνονται σε άτομα άνω των 21 ετών.

 

Το στοίχημα, όπως και όλα τα τυχερά παιχνίδια, ενδέχεται να προκαλέσουν εθισμό. Σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος γνωστός σας παρουσιάζετε τα όποια συμπτώματα εθισμού, απευθυνθείτε στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Γραμμή SOS: 800 11 10 401.